Hrvatski | English

Lomis home page   Lomis moto
  O nama      

U okviru postojećih ovlasti posebno smo specijalizirani za:

istraŽivanje proŠlosti

Obrazovanje, eventualna kriminalna prošlost, poslovna uspješnost na prethodnim poslovima, ponašanje u socijalnom okruženju, uža i šira obitelj, sklonosti, eventualni poroci itd podaci su koji u mnogome mogu bitno utjecati na odluku poslodavca pri izboru kandidata za zaposlenje i vođenju kadrovske politike. Pravilan odabir prevencija je i moguće štete koja bi nastala krivim odabirom.

Poremećaji u ponašanju zaposlenika kao što su depresija, nekvalitetno izvršavanje poslovnih obveza, narušeni odnosi sa suradnicima itd mogu biti posljedica različitih uzroka. Pravodobno utvrđivanje uzroka te provođenje postupaka na njihovom otklanjanju povećati će Vašu poslovnu uspješnost i prevenirati moguće veće posljedice.

istraŽivanje pravnih osoba

Osposobljeni smo istražiti poslovnu uspješnost poduzeća s kojima planirate započeti ili proširiti poslovnu suradnju. U okviru navedenog pribavit ćemo Vam podatke o broju zaposlenih,urednosti izvršenja obveza prema zaposlenicima i poslovnim partnerima, posjedovanju nekretnina i pokretnina, aktualnim poslovnim aranžmanima, osnivačima i odgovornim osobama i njihovoj imovini kao i druge podatke prema Vašem zahtjevu.

prikrivene istrage

Problemi krađe, uporabe droge i alkohola, nepoštivanje unutarnjih pravila ponašanja, nemoralno ponašanje i druge eventualne devijacije mogu ozbiljno narušiti poslovne procese u Vašem poduzeću. Našom prisutnošću u Vašem poduzeću otkriti ćemo gore navedene probleme, eventualne slabosti unutarnje organizacije u segmentu sigurnosti te predložiti mjere za njihovo otklanjanje.

Na našem tržištu česta je pojava krivotvorenja proizvoda renomiranih proizvođača te distribucija istih na tržište. Loša kvaliteta takvih proizvoda kod krajnjih korisnika izaziva nepovjerenje prema proizvodu odnosno u konačnici direktno šteti proizvođaču. Otkrivanjem distributera i prozvođača takovih proizvoda sanira se  eventualno već nastala šteta za Vašu tvrktu te preveniraju daljnje štetne posljedice.

opservacije aktivnosti

Opremljeni smo i osposobljeni i za prikrivene opservacije svih vrsta kojima se registriraju događaji, kontakti i druge aktivnosti osoba u traženom razdoblju. Tijek i utvrđeni detalji opservacije obrađuju se u pismenom izvješću koje se promntno dostavlja poslodavcu.

ostalo

Sukladno Vašem zahtjevu poduzet ćemo i druge aktivnosti koje su sukladne sa zakonskim ovlastima privatnog detektiva.