Hrvatski | English

Lomis home page   Lomis moto
  O nama      


Ovlasti privatnog detektiva sukladno Zakonu sastoje se u prikupljanju podatka o:
  • izgubljenim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke ili osobama koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje šire klevete, sumnjičenja ili uvrede,
  • osobama koje su stranci prouzročile štetu,
  • predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni,
  • dokazalima koja su stranci potrebna za osiguranje ili ostvarivanje prava ili povlastica koje ostvaruju pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima i udrugama,
  • uspješnosti u obavljanju poslova osoba te
  • uspješnosti i poslovnosti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.